Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > SARA PEREZ RODRIGUEZ

MARIA SARA PEREZ RODRIGUEZ
SARA PEREZ RODRIGUEZ
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu sara.perezupc.edu
Adreça Utg mbit Tic Campus Nord
EDIFICI C6
SOTERRANI 1
JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934054058
Càrrecs Cap Utg mbit Tic
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech