Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ANA XALABARDER VOLTAS

ANA XALABARDER VOLTAS
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu ANNA.XALABARDERUPC.EDU
Adreça Utg mbit de Nutica
EDIFICI NT1

PLA DE PALAU, 18
08003 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934017929
Càrrecs Cap de la Utg de l'mbit de Nutica
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 22 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech