Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JUAN ANTONIO MORENO MARTINEZ

JUAN ANTONIO MORENO MARTINEZ
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu juan.antonio.morenoupc.edu
Adreça Cincia i Enginyeria Nutiques
EDIFICI NT1
LAB. D'ASSAIGS NO DESTRUCTIUS
PLA DE PALAU, 18
08003 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93-4017794
Producció científica: https://futur.upc.edu/JuanAntonioMorenoMartinez
Càrrecs Sotsdirector/a-Vicedeg/na Centre Doc.
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 03 desembre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech