Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ANSELMO DE LA TORRE ROJAS

ANSELMO DE LA TORRE ROJAS
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu ANSELMO.DE.LA.TORREUPC.EDU
Adreça Utg Campus Terrassa
EDIFICI TR8
PLANTA 0PORTA 069
VIOLINISTA VELLSOL, 37
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398087
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 24 mar 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech