Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JOAN PERE LOPEZ AGUILERA

JUAN PEDRO LOPEZ AGUILERA
JOAN PERE LOPEZ AGUILERA
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu JOAN.PERE.LOPEZUPC.EDU
Adreça Servei de Biblioteques. Public. i Arxius
EDIFICI U
SOTERRANI 1LOCALS SINDICALS
PAU GARGALLO, 14
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934054206
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 22 octubre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech