Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JUAN A. ROMAN MUOZ

JUAN ANTONIO ROMAN MUOZ
JUAN A. ROMAN MUOZ
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu JUAN.A.ROMANUPC.EDU
Adreça Servei de Biblioteques. Public. i Arxius
EDIFICI SC1
BIBLIOTECA ETSAV
PERE SERRA, 1-15
08173 SANT CUGAT DEL VALLS
SPAIN
Telèfon 934017844
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 22 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech