Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > INMACULADA GOMEZ GOMEZ

INMACULADA GOMEZ GOMEZ
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu INMACULADA.GOMEZUPC.EDU
Adreça Utg Campus de Manresa
EDIFICI MN1

BASES DE MANRESA, 61-73
08240 MANRESA
SPAIN
Telèfon 938777208
Càrrecs Cap Utg Campus Manresa
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 juny 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech