Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > MANUEL RAJADELL CARRERAS

MANUEL RAJADELL CARRERAS
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu MANUEL.RAJADELLUPC.EDU
Adreça Organitzaci d'Empreses
EDIFICI TR6
PLANTA 3, DESPATX: 3.10
COLOM, 11
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398168
Producció científica: https://futur.upc.edu/ManuelRajadellCarreras
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 25 novembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech