Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > MONTSE PUIG BARATA

MONTSERRAT PUIG BARATA
MONTSE PUIG BARATA
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu MONTSE.PUIGUPC.EDU
Adreça Servei d'Esports
EDIFICI PO (POLIESPORTIU)

C. JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016918
Càrrecs Cap del Servei d'Activitats Socials Upc
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 29 maig 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech