Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JULIA M. SEBASTIAN GARCIA

JULIA MARIA SEBASTIAN GARCIA
JULIA M. SEBASTIAN GARCIA
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu JULIA.M.SEBASTIANUPC.EDU
Adreça Centre Desenv.Sensors.instrument.i Sist.
EDIFICI TR11
PLANTA 2DESPATX 215
DE SANT NEBRIDI, 10
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937397305
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 01 desembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech