Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > MAICA SANZ GOMEZ

MARIA CARMEN SANZ GOMEZ
MAICA SANZ GOMEZ
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu MAICA.SANZUPC.EDU
Adreça Institut de Cincies de l'Educaci
EDIFICI VRTEX
PLANTA 1
PLAA EUSEBI GELL, 6
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934015727
Producció científica: https://futur.upc.edu/MariaCarmenSanzGomez
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu MAICA.SANZUPC.EDU
Adreça Servei de Suport a l'Ice
EDIFICI VRTEX
PLANTA 1 DESPATX 102
PLAA EUSEBI GELL, 6
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4015727
Producció científica: https://futur.upc.edu/MariaCarmenSanzGomez
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 18 setembre 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech