Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ELENA GALINDO GIL

MARIA ELENA GALINDO GIL
ELENA GALINDO GIL
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu ELENA.GALINDOUPC.EDU
Adreça Utg mbit Eng. Industrial de Barcelona
PAVELL I
ADMINISTRACI
DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016622
Càrrecs Cap Utg mbit Eng. Industrial Barcelona
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 17 mar 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech