Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JOSE MIGUEL LUNA MAYANS

JOSE MIGUEL LUNA MAYANS
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu JMIGUEL.LUNAUPC.EDU
Adreça Coordinaci del Campus Nord
EDIFICI TORRE GIRONA

JORDI GIRONA, 31
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934017770
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 desembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech