Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JOSE MARIN SIERRA

JOSE MARIN SIERRA
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu jose.marinupc.edu
Adreça Enginyeria Mecnica
EDIFICI TR5

COLOM, 11
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398582
Producció científica: No s'ha pogut connectar amb futur.upc.edu
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu JOSE.MARINUPC.EDU
Adreça Utg Campus Terrassa
EDIFICI TR45

COLOM, 11
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398582
Producció científica: No s'ha pogut connectar amb futur.upc.edu
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 22 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech