Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ENRIC CARRERA GALLISSA

ENRIQUE CARRERA GALLISSA
ENRIC CARRERA GALLISSA
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu ENRIC.CARRERAUPC.EDU
Adreça Cincia i Enginyeria de Materials
EDIFICI TR4
DESPATX 221
COLOM, 11
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398174
Producció científica: https://futur.upc.edu/EnricCarreraGallissa
Càrrecs Director/a d'Institut
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 24 setembre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech