Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > XAVIER TORT-MARTORELL LLABRES

FRANCISCO JAVIER TORT-MARTORELL LLABRES
XAVIER TORT-MARTORELL LLABRES
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu XAVIER.TORTUPC.EDU
Adreça Estadstica i Investigaci Operativa
EDIFICI H
PLANTA 6, DESPATX 6.63
DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016628
Producció científica: https://futur.upc.edu/JavierTort-MartorellLlabres
Càrrecs Director/a Departament
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 08 desembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech