Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JOSEP A. PICAS BARRACHINA

JOSEP ANTON PICAS BARRACHINA
JOSEP A. PICAS BARRACHINA
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu JOSEP.PICASUPC.EDU
Adreça Cincia i Enginyeria de Materials
EDIFICI VG5
VGC107
RAMBLA DE L'EXPOSICI, 24
08800 VILANOVA I LA GELTR
SPAIN
Telèfon 93 8967210
Producció científica: https://futur.upc.edu/JosepAntonPicasBarrachina
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 18 setembre 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech