Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > VALENTINA BUSCIO OLIVERA > Sotsdirector/a d'Institut

Dades del càrrec
Càrrec Sotsdirector/a d'Institut
Ocupant VALENTINA BUSCIO OLIVERA, Cincia i Enginyeria de Materials, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - INTEXTER
Campus Terrassa - Edif. TR7
COLOM, 15
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398686
Adreça de correu valentina.buscio-oliveraupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/ValentinaBuscioOlivera
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 12 agost 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech