Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Escola de Doctorat > Director/a Escola de Doctorat

Dades del càrrec
Càrrec Director/a Escola de Doctorat
Ocupant JOSEP MARIA FONT LLAGUNES, Enginyeria Mecnica, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - ED
Campus Nord - EDIFICI VRTEX
EUSEBI GELL, 6
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 935521090
Adreça de correu josep.m.fontupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/JosepMariaFontLlagunes
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 18 novembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech