Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > LOURDES REIG PUIG > Vicerector/a de Poltica Internacional

Dades del càrrec
Càrrec Vicerector/a de Poltica Internacional
Ocupant LOURDES REIG PUIG, Eng.Agroalimentria i Biotecnologia, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - R
Campus Nord - EDIFICI RECTORAT
JORDI GIRONA, 31
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016064
Adreça de correu vra.reigupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/LourdesReigPuig
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 24 novembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech