Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Lourdes Reig Puig > Vicerector/a Relac. Intern., en funcions

Dades del càrrec
Càrrec Vicerector/a Relac. Intern., en funcions
Ocupant Lourdes Reig Puig, Eng.Agroalimentària i Biotecnologia, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - R
CAMPUS NORD - Edif. R
C. JORDI GIRONA, 31
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016132
Adreça de correu vre.reigupc.edu
Producció científica: futur.upc.edu/LourdesReigPuig
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 13 juliol 2018
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech