Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Es Eng.Indust..aeroesp..i Audio Terrassa > Deg/na O Director/a Centre Docent

Dades del càrrec
Càrrec Deg/na O Director/a Centre Docent
Ocupant XAVIER ROCA RAMON, Eng. de Projectes i de la Construcci, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - ESEIAAT
Campus Terrassa - EDIFICI TR1
COLOM, 1
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398233
Adreça de correu DIRECTOR.ESEIAATUPC.EDU
Producció científica: https://futur.upc.edu/XavierRocaRamon
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 15 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech