Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > MATEMTIQUES > Sotsdirector/a de departament

Dades del càrrec
Càrrec Sotsdirector/a de departament
Ocupant Jordi Guardia Rubies, Matemtiques, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - MAT
CAMPUS VILANOVA I LA GELTR - Edif. VG1
AVDA. VCTOR BALAGUER, 1
08800 VILANOVA I LA GELTR
SPAIN
Telèfon 93 4067770
Adreça de correu jordi.guardia-rubiesupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/JordiGuardiaRubies
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech