Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > DANIEL GUASCH MURILLO > Director/a Ctedra d'Accessibilitat

Dades del càrrec
Càrrec Director/a Ctedra d'Accessibilitat
Ocupant DANIEL GUASCH MURILLO, Enginyeria Telemtica, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - CATAC
Campus Vilanova i la Geltr - EDIFICI VG3
VCTOR BALAGUER, S/N
08800 VILANOVA I LA GELTR
SPAIN
Telèfon 93-8967245
Adreça de correu DANIEL.GUASCHUPC.EDU
Producció científica: https://futur.upc.edu/DanielGuaschMurillo
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 08 desembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech