Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > TEOR.HISTRIA ARQ. I TCNIQUES COMUNIC. > Secretari/a de departament

Dades del càrrec
Càrrec Secretari/a de departament
Ocupant Ramon Graus Rovira, Teor.Histria Arq. i Tcniques Comunic., Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - THATC
CAMPUS SUD - Edif. P
AV. DOCTOR MARAON, 44-50
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016276
Adreça de correu  
Producció científica: https://futur.upc.edu/RamonGrausRovira
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 11 octubre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech