Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > SANTIAGO ROYO ROYO > Director/a Cd6

Dades del càrrec
Càrrec Director/a Cd6
Ocupant SANTIAGO ROYO ROYO, ptica i Optometria, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - CD6
Campus Terrassa - EDIFICI TR11
DE SANT NEBRIDI, 10
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 93-7398904
Adreça de correu santiago.royoupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/SantiagoRoyoRoyo
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech