Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > CENTRE DESENV.SENSORS,INSTRUMENT.I SIST. > Director/a CD6

Dades del càrrec
Càrrec Director/a CD6
Ocupant Santiago Royo Royo, ptica i Optometria, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - CD6
CAMPUS TERRASSA - Edif. TR11
RAMBLA DE SANT NEBRIDI, 10
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 93-7398904
Adreça de correu santiago.royoupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/SantiagoRoyoRoyo
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech