Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Ctedra Klockner Upc > Director/a de Ctedra

Dades del càrrec
Càrrec Director/a de Ctedra
Ocupant JOSE M. MANERO PLANELLA, Cincia i Enginyeria de Materials, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - CKLO-UPC
Campus Diagonal-Bess - Edif. DBI
AV. EDUARD MARISTANY, 16
08019 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934010714
Adreça de correu JOSE.MARIA.MANEROUPC.EDU
Producció científica: https://futur.upc.edu/JoseMManeroPlanella
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 19 febrer 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech