Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > MIGUEL ANGEL BARJA YAEZ > Director/a Cfis

Dades del càrrec
Càrrec Director/a Cfis
Ocupant MIGUEL ANGEL BARJA YAEZ, Matemtiques, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - CFIS
Campus Sud - EDIFICI U
PAU GARGALLO, 14
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934010784
Adreça de correu miguel.angel.barjaupc.edu
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 juny 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech