Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Nuria Cuesta Garcia > Cap Servei Disseny i Des. Solucions TIC

Dades del càrrec
Càrrec Cap Servei Disseny i Des. Solucions TIC
Ocupant Nuria Cuesta Garcia, Servei Disseny i Desenv. Solucions Tic, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Producció científica: No s'ha pogut connectar amb futur.upc.edu
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 18 octubre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech