Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > SARA PIQUERAS MUOZ > Cap Servei Desenvolupament Organitzatiu

Dades del càrrec
Càrrec Cap Servei Desenvolupament Organitzatiu
Ocupant SARA PIQUERAS MUOZ, Servei de Desenvolupament Organitzatiu, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 17 juny 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech