Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Rectorat > Delegat del Rector Adjunt al Vr.De Recerca

Dades del càrrec
Càrrec Delegat del Rector Adjunt al Vr.De Recerca
Ocupant JORDI CORTADELLA FORTUNY, Cincies de la Computaci, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - R
Campus Nord - EDIFICI RECTORAT
JORDI GIRONA, 31
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934137854
Adreça de correu DLG.CORTADELLAUPC.EDU
Producció científica: https://futur.upc.edu/JordiCortadellaFortuny
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 setembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech