Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ANNA SERRA TORT > Sndic/a de Greuges

Dades del càrrec
Càrrec Sndic/a de Greuges
Ocupant ANNA SERRA TORT, Enginyeria Civil i Ambiental, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - SDG
Campus Diagonal Nord - EDIFICI RECTORAT
JORDI GIRONA, 31
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016336
Adreça de correu sindic.greugesupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/AnaMariaSerraTort
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 16 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech