Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > MARISA ZARAGOZA MONROIG > Deg/na O Director/a Centre Docent

Dades del càrrec
Càrrec Deg/na O Director/a Centre Docent
Ocupant MARISA ZARAGOZA MONROIG, Matemtiques, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - EPSEVG
Campus Vilanova i la Geltr - Edif. VG2
VCTOR BALAGUER, S/N
08800 VILANOVA I LA GELTR
SPAIN
Telèfon 938967706
Adreça de correu DIRECTORA.EPSEVGUPC.EDU
Producció científica: https://futur.upc.edu/MariaLuisaZaragozaMonroig
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 15 octubre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech