Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Institut Matemtiques Upc-Barcelonatech > Director/a d'Institut

Dades del càrrec
Càrrec Director/a d'Institut
Ocupant MARC NOY SERRANO, Matemtiques, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - IMTECH
Campus Nord - Edif. OMEGA
JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon
Adreça de correu MARC.NOYUPC.EDU
Producció científica: https://futur.upc.edu/MarcosNoySerrano
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 15 octubre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech