Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > ptica i Optometria > Secretari/a de Departament

Dades del càrrec
Càrrec Secretari/a de Departament
Ocupant LLUSA QUEVEDO JUNYENT, ptica i Optometria, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - OO
Campus Terrassa - EDIFICI TR8
VIOLINISTA VELLSOL, 37
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398391
Adreça de correu luisa.quevedoupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/LuisaQuevedoJunyent
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 01 mar 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech