Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > M. Antonia de los Santos Lopez > Sotsdirector/a-vicedeg/na centre doc.

Dades del càrrec
Càrrec Sotsdirector/a-vicedeg/na centre doc.
Ocupant M. Antonia de los Santos Lopez, Eng.Mecnica, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - ETSEIB
CAMPUS SUD - Edif. PF
AVDA. DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934017713
Adreça de correu tania.santosupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/MAntoniadeLosSantosLopez
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 14 febrer 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech