Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Enginyeria Grfica i de Disseny > Director/a Departament

Dades del càrrec
Càrrec Director/a Departament
Ocupant JOSE LUIS LAPAZ CASTILLO, Enginyeria Grfica i de Disseny, Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - DEGD
Campus Terrassa - Edif. TR1
C. COLOM, 1
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 93 7398925
Adreça de correu LAPAZEGE.UPC.EDU
Producció científica: https://futur.upc.edu/JoseLuisLapazCastillo
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 03 juliol 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech