Directori UPC Universitat Polit?cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Cerca avançada

[ajuda]
Cerca avançada de Personal a: Universitat Politècnica de Catalunya
Nom
 
Telèfon
 
Primer cognom
 
Adreça correu electrònic
 
Segon cognom
 
Unitat
amunt
Cerca avançada de Càrrecs a: Universitat Politècnica de Catalunya
Càrrec
 
Unitat
Telèfon
 
amunt
Cerca avançada d'Unitats a: Universitat Politècnica de Catalunya
Unitatpruebas rendimiento java (descripció)
 
Telèfon
 
amunt
Cerca avançada al directori històric de la Universitat Politècnica de Catalunya
Nom
 
Unitat
Primer cognom
 
Àrea coneixement / Àmbit
 
Segon cognom
 
Centres de vinculació
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech