Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Servei de Prevenció de Riscos Laborals

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 546
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
SPRL
Adreça
UPC
CAMPUS NORD - Edif. VX
PLAÇA EUSEBI GÜELL, 6
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4017450
FAX
93 4017318
URL http://www.upc.edu/prevencio
E-mail de contacte
servei.prevencioupc.edu
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 07 desembre 2018
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech