Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Institut de Tècniques Energètiques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Institut de Tècniques Energètiques
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Institut de Tècniques Energètiques
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 460
Institut de Tècniques Energètiques
INTE
Adreça
UPC
CAMPUS SUD - Edif. PC
AVDA. DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016692
FAX
93 4017149
URL http://www.upc.edu/inte
E-mail de contacte
iouri.koubychineupc.edu
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Institut de Tècniques Energètiques
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 07 desembre 2018
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech