Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Sisco Vallverdu Bayes

Francisco Vallverdu Bayes
Sisco Vallverdu Bayes
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu sisco.vallverduupc.edu
Adreça Teoria Senyal i Comunicacions
EDIFICI D5
DESPATX 201
C. JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016453
Càrrecs Delegat Rector Tec. Innovació Docent
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 15 febrer 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech