Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Alejandro Besednjak

Alejandro Miguel Besednjak
Alejandro Besednjak
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu alejandro.besednjakupc.edu
Adreça Ciència i Enginyeria Nàutiques
EDIFICI NT1

PLAÇA PLA DE PALAU, 18
08003 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934017932
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 07 desembre 2018
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech