Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Josep M. Cors Iglesias

Josep Maria Cors Iglesias
Josep M. Cors Iglesias
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu josep.m.corsupc.edu
Adreça Matemàtiques
EDIFICI MN1

AV. BASES DE MANRESA, 61-73
08240 MANRESA
SPAIN
Telèfon 93 8777247
Producció científica: https://futur.upc.edu/JosepMariaCorsiglesias
Càrrecs Sotsdirector/a-Vicedegà/na Centre Doc.
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 08 febrer 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech