Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Monica Maria Becue Bertaut

Dades de la persona
Nom Monica Maria Becue Bertaut
Adreça Estadística i Investigació Operativa
EDIFICI C5
DESPATX 209
C. JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4017031
Adreça de correu monicaeio.upc.edu
Producció científica: futur.upc.edu/MonicaMariaBecueBertaut
Per modificar les vostres dades haureu d'accedir a la intranet de personal. seguint les rutes següents:
  • Modificacions adreça particular: Racó personal / Expedient personal / Dades generals / Adreça particular.
  • Modificacions telèfons particulars i adreces electròniques (laborals i particulars): Racó personal / Expedient personal / Dades generals / Modificacions telèfons i adreces electròniques.
  • Modificacions domiciliació bancària: Racó personal / Expedient personal / Dades generals / Informació bancària
 
Les modificacions efectuades a la Base de dades de personal es traslladen a UPCnet setmanalment per a l'actualització del Directori. En un termini aproximat de deu dies podreu visualitzar els canvis.
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 27 març 2015
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech