Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > ENG.SISTEMES, AUTOMÀTICA I INF.IND. > Director/a departament

Dades del càrrec
Càrrec Director/a departament
Ocupant Vicenç Puig Cayuela, Eng.Sistemes, Automàtica i Inf.Ind., Universitat Politecnica de Catalunya, Espanya
Adreça UPC - ESAII
CAMPUS SUD - Edif. U
C / PAU GARGALLO, 14
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 7398562
Adreça de correu director.esaiiupc.edu
Producció científica: https://futur.upc.edu/VicencPuigCayuela
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 15 febrer 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech